• 17.5” T200

17.5” T200

轴线车挂车轴专用轮胎
湿地/干地性能耐磨性能长里程
分类:
高速公路国道系列

寻找零售店

特点和性能

 17.5 T200 1

 

坚固的花纹筋设计
-加强胎冠稳定性,胎面均匀磨损

升级胎面设计
-提升里程性能减少滚动阻力

独特花纹沟设计
-减少夹石并预防沟裂

升级胎面配方设计
-提升里程性能,耐用性和湿地抓地力

 

 

17.5 T200 SKU

 

 

 

 

 

 

 

 

卡客车轮胎客户服务热线:400-689-9885